OKUL ÖNCESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ

resim_184 

        Okul öncesi eğitim amaçlarından biri de değerleri benimseyen ve bu değerleri davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir. Değerler, çocuğun kavrayabildiği ve içselleştirebildiği ölçüde anlamlıdır.Amaç, öğrencilerin çok yönlü gelişimi desteklenirken değerlerin somut örneklerle, pekiştirici etkinliklerle davranış boyutuna dönüşmesini sağlamaktır.

      Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım ve grup çalışması yapma, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.

Arkadaşlık, Sorumluluk, Saygı, Sevgi , Dürüstlük ,İşbirliği ,Temizlik,Barış ,Kardeşlik,Özgüven,Hoşgörü gibi kazanımlar bu kapsamda yer almaktadır.